Bee-Bot

Ett artig verktøy i barnehagen

Bee-Bot er en liten robot som har blitt stadig mer populær i både skoler og barnehager de siste årene. Denne roboten har blitt en favoritt blant lærere og pedagoger fordi den gir en morsom, engasjerende og interaktiv måte å introdusere barn for grunnleggende programmeringskonsepter på. I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan Bee-Bot brukes i skoler og barnehager, og hvorfor den er så populær blant både elever og lærere.

Hva er Bee-Bot?

Bee-Bot er en programmerbar robot som er utstyrt med fire piler på ryggen som barna kan bruke til å programmere bevegelsene til roboten. Bee-Bot beveger seg deretter i den retningen som barna har programmert den til å gå.

Bee-Bot har også en rekke andre funksjoner, inkludert en stoppknapp, en klar-knapp, en reset-knapp og en lydknapp som spiller av en liten melodi når roboten beveger seg.

Hvordan brukes Bee-Bot i skolen?

Bee-Bot brukes i skoler for å introdusere barn til grunnleggende programmering. Dette gjøres ved at lærere gir elevene en rekke oppgaver som de skal løse ved å programmere Bee-Bot til å bevege seg på en bestemt måte.

Oppgavene kan være alt fra å bevege seg fra et punkt til et annet på et kart, til å løse oppgaver med tall og matematikk. Ved å bruke Bee-Bot kan lærere få elevene til å lære gjennom lek, og samtidig hjelpe dem med å utvikle kritisk tenking og problemløsningsferdigheter.

Bee-Bot brukes også i spesialundervisning for å hjelpe elever med å utvikle sin finmotorikk og øye-hånd-koordinasjon. Roboten kan også brukes til å hjelpe elever med å utvikle språkferdigheter, ved å la dem programmere Bee-Bot til å bevege seg til forskjellige bilder på et kart som representerer forskjellige ord.

Hvordan brukes Bee-Bot i barnehagen?

Bee-Bot brukes også i barnehagen for å hjelpe barna med å utvikle grunnleggende programmeringsferdigheter. Dette gjøres ved å la barna programmere Bee-Bot til å bevege seg rundt på en spesiell matte, eller å følge en bestemt bane som læreren har satt opp.

Bee-Bot kan også brukes til å lære barna om tall, former og farger. Læreren kan for eksempel be barna om å programmere Bee-Bot til å bevege seg til et bestemt tall eller en bestemt form på matten. På denne måten kan barna lære om tall og former på en morsom og interaktiv måte.

Bee-Bot kan brukes til å lære barna om koding. D

MakeCode
Lær å programmere