Utforsk insektenes verden

sammen med teknologi

Naturen er en uendelig kilde til inspirasjon og læring. Gjennom å utforske dens mangfoldige skatter, kan vi ikke bare forstå og verdsette vårt naturlige miljø bedre, men også lære om avansert teknologi som kan hjelpe oss med å bevare og beskytte det. En spennende måte å oppnå dette på er gjennom en tema-basert læringsreise som tar oss inn i insektenes forunderlige verden.

Insekter: Naturens små mirakler

Insekter utgjør en av de mest mangfoldige og tallrike gruppene på planeten vår. Med over én million kjente arter, utgjør de en betydelig del av det naturlige økosystemet. Insekter spiller avgjørende roller som bestøvere, nedbrytere, og som mat for andre dyr. 

Insekter kan også benyttes som mat for mennesker. 

Kanskje denne læringsstien også kan åpne opp for å besøke en birøkter i nærområdet?

Læringsreisen

Vår læringsreise om insekter inneholder:

1. Innhold til pedagogisk leder
2. Kobling mot rammeplan
3. Flere ferdige opplegg for spennende aktiviteter i skog, nærområdet (plen, grøft ol)
4. Robot programmering på banehagenivå med tema insekter

Insekter er også noe de fleste barn synes er spennende å utforske og studere. Mange barn har stor kunnskap om insekter og hvordan de lever. Vi håper at disse barna kan få vist sin kunnskap, og sette i gang undring hos barn og voksne.

Læringsreisen vil by på kreative og spennende undring for barn og voksne.

Kjell Gunnar Ytre-Eide
En Pioner innen IKT og Lek i Barnehagen